אתרי צבא וזיכרון

Zionism and

modern Israel

The story of Israel and the zionism is one of a kind. A nation that somehow staied together while being around the world.

Here are the videos telling the story of the new state of Israel: its happy and sad parts, the good and bad, from near-extinction to

Hi-Tech world power.

טיול בישראל מדריך טיולים דגל ישראל.jpg