טיול בישראל מדריך טיולים טיול אופניים נג

Accessible sites

and trails

In this very important gallery you can find

sites with full or partial accessible trails,

for strollers and wheelchairs.

 

Everyone has the right to travel! 

Couple Enjoying Outdoor